Topné agregáty lze rozdělit do dvou kategorií:

Přímotopná zařízení, kde ke spalování dochází přímo ve vytápěném prostoru, a proto u některých typů (např. u naftových nebo plynových) je třeba věnovat zvýšenou pozornost odvětrávání prostor. Při přímém spalování zde dochází k uvolňování splodin.

Nepřímotopná zařízení, u nichž není potřeba věnovat pozornost odvětrávání vytápěných prostor, protože spaliny mohou být odvedeny kouřovodem mimo vytápěný objekt.

Sortiment:

Přímotopné mobilní ohřívače

Nepřímotopné ohřívače

Ohřívače pro vytápění skleníků

Příslušenství