Přímotopné mobilní ohřívače

Přímotopná zařízení mohou být napájena různými zdroji energie:

Nejčistší variantou jsou elektrické přímotopné ohřívače, u nichž nedochází k uvolňování škodlivých splodin a jsou tak vhodné do uzavřených prostor. Jediným limitujícím faktorem jsou možnosti dané el. sítě.

Plynové přímotopné ohřívače jsou konstruovány na propan-butan nebo čistý propan (pouze zcela vyjímečně i na zemní plyn). Při spalování LPG plynů se spotřebovává kyslík, proto musí být ve vytápěných prostorech zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Spalováním propan-butanu se uvolňuje značné množství vodní páry a kysličníku uhličitého. Jsou proto vhodné pro vytápění skleníků apod. Ohřívače se připojují k lahvím s LPG. 

Olejové (nebo častěji označované naftové) přímotopné ohřívače jsou asi nejčastěji používanou variantou vytápění. I zde je však nezbytné zajistit dostatečné větrání vytápěných prostor, protože při přímém spalování dochází k uvolňování splodin.

Palivem bývá nafta, lehký topný olej nebo petrolej. Nezanedbatelnou výhodou při spalování ELTO (extra lehký topný olej) bývá možnost zažádání si o vrácení spotřební daně u příslušného celního úřadu.

Výběr paliva je velmi důležitý, aby nedošlo vlivem používání nevhodného paliva k poškození zařízení např. zanesením trysek nebo vzniku usazenin.

Sortiment:

Elektrické přímotopné ohřívače

Plynové přímotopné ohřívače

Olejové (naftové) přímotopné ohřívače