Nepřímotopné ohřívače

mohou být rovněž napájeny různými zdroji energie v závislosti na použitém typu hořáku - naftové, olejové (ELTO) nebo plynové (zemní plyn nebo propan-butan).

Jejich společným znakem je nepřímé spalování, kdy se spaliny odvádějí kouřovodem mimo vytápěný prostor. Tyto teplovzdušné ohřívače jsou umístěny budˇ přímo ve vytápěném prostoru nebo mimo tento prostor (teplý vzduch je pak přiváděn hadicemi).

Nezanedbatelnou výhodou při spalování ELTO (extra lehký topný olej) bývá možnost zažádání si o vrácení spotřební daně u příslušného celního úřadu.

Nepřímotopné ohřívače mají široké možnosti využití od vytápění prům. hal, skladů, výstavních prostor, objektů pro chov drůbeže nebo jiných hosp. zvířat.

Lze je rozdělit na mobilní a stacionární, přičemž stacionární mají obvykle vyšší výkon, avšak jsou robustnější a hodí se proto pro trvalé vytápění.

Sortiment:

Mobilní nepřímotopné ohřívače

Stacionární nepřímotopné ohřívače